Χορευτικός Όμιλος GRAZ

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 2008 οργανώθηκε στο Graz της Αυστρίας, μετά από επαφή και συνεργασία με το Χ.Ο.Θ., μία ομάδα αυστριακών χορευτών, οι οποίοι χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και επισκέπτονται συχνά την Ελλάδα, όπως αντίστοιχα και τα μέλη του Χ.Ο.Θ. την Αυστρία.

Gallery