Δευτέρα

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Τρίτη

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Δ' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20:00 - 21:30
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Γ' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:30 - 23:00

Τετάρτη

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Β' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  19:00 - 21:00
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Α' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:00 - 00:00

Πέμπτη

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Παρασκευή

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Σάββατο

 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  10:00 - 11:00
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Α' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  11:00 - 12:00
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Β' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  12:00 - 13:00
 • ΕΦΗΒΙΚΑ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  13:00 - 14:30

Δευτέρα

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Πέμπτη

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Παρασκευή

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Σάββατο

 • ΕΦΗΒΙΚΑ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  13:00 - 14:30

Τρίτη

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Δ' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20:00 - 21:30
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Γ' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:30 - 23:00

Τετάρτη

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Β' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  19:00 - 21:00
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Α' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:00 - 00:00

Σάββατο

 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  10:00 - 11:00
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Α' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  11:00 - 12:00
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Β' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  12:00 - 13:00

Δευτέρα

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Πέμπτη

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Παρασκευή

 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε' · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

Σάββατο

 • ΕΦΗΒΙΚΑ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  13:00 - 14:30

Τρίτη

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Δ' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20:00 - 21:30
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Γ' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:30 - 23:00

Τετάρτη

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Β' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  19:00 - 21:00
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Α' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:00 - 00:00

Σάββατο

 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  10:00 - 11:00
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Α' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  11:00 - 12:00
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Β' · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  12:00 - 13:00
No events available!

Υπεύθυνη επικοινωνίας
Μορφουλά Μαρία
6945077640