Πονηριές

Είναι ύπουλο, είναι πονηρό,  ΑΛΛΑ είναι τόσο  σύνηθες και απαραίτητο που αξίζει να το μάθουμε επιτέλους σωστά.
Ο λόγος για εκείνο το –αι και –ε στο τέλος των ρημάτων που δημιουργεί ορθογραφικά εγκλήματα και …νοηματικές παραμορφώσεις.

Το τρίτο ενικό πρόσωπο (αυτός-ή-ό) των ρημάτων μεσοπαθητικής φωνής τελειώνει σε –ται (π.χ. αυτό υπογράφεται εκεί )
Το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο (εσείςπροστακτικής των ρημάτων  ενεργητικής φωνής  τελειώνει σε –τε.(π.χ. Μη γράφετε στον τοίχο!)

Στο προφορικό λόγο όλα είναι εύκολα και καλά,  γιατί και τα δύο ακούγονται –te.

Στον γραπτό λόγο όμως… προκύπτουν πολλά θανάσιμα  αμαρτήματα…
Λύση είναι μόνο μία. Η απομνημόνευση του απλού κανόνα «το α με το α και το ε με το ε!».

Στο αυτόςή-ό το ρήμα γράφεται με –αι
Στο εσείς το ρήμα γράφεται με –ε

Τόσο απλά!

π.χ. Εδώ πληρώνεται η ΔΕΗ (αυτή πληρώνεται) – Εδώ πληρώνετε τη ΔΕΗ (εσείς την πληρώνετε)

Άρα τα παρακάτω και όλα τα παρόμοια, γράφονται με –αι :

«Το παρόν πωλείται»,  «Ενοικιάζεται Δωμάτιο», «Παρέχεται  εξοπλισμός», «Η αίθουσα διατίθεται για εκδηλώσεις», «Η περιοχή ελέγχεται», «Ο χώρος κλιματίζεται», κ.ο.κ.

Ενώ τα παρακάτω και όλα τα παρόμοια,  γράφονται με –ε :
« Παρακαλώ απενεργοποιήστε τα κινητά σας», «Περάστε στο βάθος», «Έλξατε την πόρτα», «Ωθήσατε την πόρτα», «Μην ακουμπάτε τα καλώδια», «Χτυπήστε το κουδούνι», «Πιέστε το κουμπί», «Ελέγξτε αν το ασανσέρ είναι εδώ», «Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχάσατε τίποτα», «Προχωρείτε στον διάδρομο»  κ.ο.κ.

Για να γράφουμε αυτό ακριβώς που θέλουμε να πούμε!

Σχετικά