Σωστή επιλογή μεταξύ ανεξαρτήτως…. και ανεξαρτήτου

Ανεξάρτητος = αυτός που δεν δεσμεύεται ή/και δεν στηρίζεται σε κάποιον ή κάτι.

Η λέξη είναι επίθετο, άρα προσδιορίζει κάποιο ουσιαστικό.

π.χ. Ο ανεξάρτητος άνθρωπος, η ανεξάρτητη κατοικία, το ανεξάρτητο κράτος

 


 

Ανεξαρτήτως ( ανεξάρτητα) = χωρίς δέσμευση (από), άσχετα από.

Η λέξη είναι επίρρημα, άρα προσδιορίζει κάποιο ρήμα, δηλαδή δείχνει το πώς γίνεται αυτό που λέει η πρόταση.

π.χ. Ο αντιπρόσωπός μας λειτουργεί ανεξαρτήτως.

 


 

Όταν σε κάποια φράση το «ανεξαρτήτως» ακολουθείται από κάποιο ουσιαστικό, αυτό το ουσιαστικό δείχνει από ποιο πράγμα είναι ανεξάρτητη η πράξη για την οποία μιλάμε. Έτσι, σε φράσεις όπως οι παρακάτω, το σωστό είναι να χρησιμοποιούμε το ανεξαρτήτως κι όχι το ανεξαρτήτου.

π.χ. Σ΄ αυτή την επιχείρηση θα δεχόμουν να δουλέψω ανεξαρτήτως μισθού.

Έλα απ΄ το σπίτι ανεξαρτήτως ώρας.

Στο παιχνίδι αυτό μπορούν να πάρουν μέρος άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

Αυτά περί ανεξαρτησίας!

Σχετικά