Πλατανούλια 2018

Ήταν ένα ΠΟΛΥ φορτωμένο λεωφορείο αυτό που ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Σεπτέμβρη ώρα 3.30 το μεσημέρι από το γνωστό σημείο «πρώην περίπτερο».Πενήντα επτά θέσεις γέμισαν από πενήντα επτά άτομα, όλα