Χορευτικά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00
10.00
11.00
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
10.30
11.00
11.00
12.00
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

11.00
12.30
ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

12.00
13.00
ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

12.30
14.00
ΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.00
20.30
ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ενηλίκων
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

19.00
21.00
ΝΕΩΝ Β\'(Προπαρασκευαστικό)
ΝΕΩΝ Β'(Προπαρασκευαστικό)
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ

20.30
22.00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ΄
Ενηλίκων
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21.00
00.00
ΝΕΩΝ Α\' (Παραστάσεων)
ΝΕΩΝ Α' (Παραστάσεων)
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ
19.30
20.00
20.00
21.30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
20.00
21.30
ΝΕΩΝ Δ΄
ΝΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
20.00
21.30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

21.00
22.30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε΄
Ενηλίκων
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21.30
23.00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
20.30
21.00
21.30
21.30
23.00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
21.30
23.00
ΝΕΩΝ Γ΄
ΝΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
22.00
22.30
23.00
23.30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20.00 - 21.30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21.30 - 23.00

ΤΡΙΤΗ

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Δ΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20.00 - 21.30
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Γ΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21.30 - 23.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20.00 - 21.30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21.00 - 22.30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21.30 - 23.00

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Παιδικό ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  10.00 - 11.00
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  11.00 - 12.00
 • Εφηβικό ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  11.00 - 12.30
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  12.00 - 13.00
 • Εφηβικό ΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  12.30 - 14.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
19.00
19.00
20.30
ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ενηλίκων
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
19.30
20.00
20.00
21.30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
20.00
21.30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

21.00
22.30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε΄
Ενηλίκων
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21.30
23.00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
20.30
20.30
22.00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ΄
Ενηλίκων
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
21.00
21.30
21.30
23.00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
22.00
22.30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20.00 - 21.30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21.30 - 23.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Ενηλίκων ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ · ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  19.00 - 20.30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ΄ · ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20.30 - 22.00

ΠΕΜΠΤΗ

 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20.00 - 21.30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21.00 - 22.30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21.30 - 23.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
11.00
11.00
12.30
ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
11.30
12.00
12.30
12.30
14.00
ΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
13.00
13.30

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Εφηβικό ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  11.00 - 12.30
 • Εφηβικό ΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  12.30 - 14.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
20.00
20.00
21.30
ΝΕΩΝ Δ΄
ΝΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
20.30
21.00
21.30
21.30
23.00
ΝΕΩΝ Γ΄
ΝΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
22.00
22.30

ΤΡΙΤΗ

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Δ΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20.00 - 21.30
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Γ΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21.30 - 23.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
21.00
21.00
00.00
ΝΕΩΝ Α\' (Παραστάσεων)
ΝΕΩΝ Α' (Παραστάσεων)
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
19.00
19.00
21.00
ΝΕΩΝ Β\'(Προπαρασκευαστικό)
ΝΕΩΝ Β'(Προπαρασκευαστικό)
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ
19.30
20.00
20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00
10.00
11.00
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
10.30
11.00
11.00
12.00
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
11.30
12.00
12.00
13.00
ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
12.30

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Παιδικό ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  10.00 - 11.00
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  11.00 - 12.00
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  12.00 - 13.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
11.00
11.00
12.30
ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
11.30
12.00
12.30
12.30
14.00
ΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
13.00
13.30

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Εφηβικό ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  11.00 - 12.30
 • Εφηβικό ΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  12.30 - 14.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00
10.00
11.00
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
10.30
11.00
11.00
12.00
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
11.30
12.00
12.00
13.00
ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
12.30

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Παιδικό ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  10.00 - 11.00
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  11.00 - 12.00
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  12.00 - 13.00
No events available!

Πληροφοριες:
Κολοτουρου 14, Καλαμαρια, Θεσσαλονικη
Τηλ. & Fax: 2310 453 613 | www.hoth.gr | e-mail: hoth@hoth.gr
Τηλ. Επικοινωνιας: 6976109195 Δουμπλατζή Θεοδώρα