Χορευτικά Τμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00
10:00
11:00
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
11:00
11:00
12:00
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

11:00
12:30
ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

12:00
13:00
ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

12:30
14:00
ΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
12:00
13:00
19:00
19:00
20:30
ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ενηλίκων
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

19:00
21:00
ΝΕΩΝ Β\'(Προπαρασκευαστικό)
ΝΕΩΝ Β'(Προπαρασκευαστικό)
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ

20:30
22:00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ΄
Ενηλίκων
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21:00
00:00
ΝΕΩΝ Α\' (Παραστάσεων)
ΝΕΩΝ Α' (Παραστάσεων)
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ
20:00
20:00
21:30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

21:30
23:00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
20:00
21:30
ΝΕΩΝ Δ΄
ΝΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21:30
23:00
ΝΕΩΝ Γ΄
ΝΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
20:00
21:30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

21:00
22:30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε΄
Ενηλίκων
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21:30
23:00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
21:00
22:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

ΤΡΙΤΗ

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Δ΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20:00 - 21:30
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Γ΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:30 - 23:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:00 - 22:30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Παιδικό ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  10:00 - 11:00
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  11:00 - 12:00
 • Εφηβικό ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  11:00 - 12:30
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  12:00 - 13:00
 • Εφηβικό ΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  12:30 - 14:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
19:00
19:00
20:30
ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ενηλίκων
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

20:30
22:00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ΄
Ενηλίκων
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
20:00
20:00
21:30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

21:30
23:00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
20:00
21:30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

21:00
22:30
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε΄
Ενηλίκων
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21:30
23:00
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ΄
Ενηλίκων
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
21:00
22:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Ενηλίκων ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ · ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  19:00 - 20:30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ΄ · ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20:30 - 22:00

ΠΕΜΠΤΗ

 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  20:00 - 21:30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:00 - 22:30
 • Ενηλίκων ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ΄ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  21:30 - 23:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
19:00
19:00
21:00
ΝΕΩΝ Β\'(Προπαρασκευαστικό)
ΝΕΩΝ Β'(Προπαρασκευαστικό)
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ
20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
21:00
21:00
00:00
ΝΕΩΝ Α\' (Παραστάσεων)
ΝΕΩΝ Α' (Παραστάσεων)
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΧΗΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00
10:00
11:00
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
11:00
11:00
12:00
ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
12:00
12:00
13:00
ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄
Παιδικό
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Παιδικό ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  10:00 - 11:00
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  11:00 - 12:00
 • Παιδικό ΠΑΙΔΙΚΟ Β΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  12:00 - 13:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00
11:00
12:30
ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)

12:30
14:00
ΕΦΗΒΙΚΟ
Εφηβικό
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
12:00
13:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Εφηβικό ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  11:00 - 12:30
 • Εφηβικό ΕΦΗΒΙΚΟ · 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ)
  12:30 - 14:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
20:00
20:00
21:30
ΝΕΩΝ Δ΄
ΝΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

21:30
23:00
ΝΕΩΝ Γ΄
ΝΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
21:00
22:00

ΤΡΙΤΗ

 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Δ΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  20:00 - 21:30
 • ΝΕΩΝ ΝΕΩΝ Γ΄ · 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  21:30 - 23:00
No events available!

Πληροφοριες:
Κολοτουρου 14, Καλαμαρια, Θεσσαλονικη
Τηλ. & Fax: 2310 453 613 | www.hoth.gr | e-mail: hoth@hoth.gr
Τηλ. Επικοινωνιας: 6976109195 Δουμπλατζή Θεοδώρα